Pneumokokvaccination

Vi tilbyder vaccination mod pneumokok-lungebetændelse til de patienter der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Der skal laves recept på vaccinen og du skal selv medbringe den i lægehuset.

Vaccinen skal fornys hvert 6. år.

Ring og bestil tid i klinikken.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om vaccination:

 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID